Ανάβαση στην κορυφή Χατζή (2.038 μέτρα)

Φωτογραφίες: Αγγελος Χριστοδουλάκης