Ανάβαση στον Κατελάνο μέσω Κρημνίτσας

Φωτογραφίες: Αγγελος Χριστοδουλάκης