Φτέρη από Σιτόμενα  1η Σεπτεμβρίου 2013. Ρ

Βίντεο λήψη και μοντάζ: Δήμος Ντόκας

Κείμενο και φωτογραφίες της ανάβασης εδώ και εδώ