Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011 ανΆΒΑΣΗ στη κορυφή Ξάνθη (1662 μέτρα κατά τον ΕΟΣ Αγρινίου, 1800 κατά το Google earth) του Παναιτωλικού όρους.