30 Οκτωβρίου 2011 Ανάναση στην Τραπεζίτσα (2.022 μ).