Ανάβαση στον Παρνασό - Γεροντόβραχο. Δεκέμβριος 2010

Φωτογραφίες: Αγγελος Χριστοδουλάκης