Ανάβαση στον Ολυμπο, 19 Ιουνίου 2010

Φωτογραφίες: Γιώργος Καρδαράς