Το Διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου προσκαλεί τα μέλη του την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου και ώρα 19.00 στα γραφεία του συλλόγου για τον ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων του Δ. Σ. και ανακοίνωση του προγράμματος δράσης για το 2015.