Το Διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου προσκαλεί τα μέλη του την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου και ώρα 19.00 στα γραφεία του συλλόγου για τον ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων του Δ. Σ. και ανακοίνωση του προγράμματος δράσης για το 2014.