Στις 19 Μαρτίου 30 περίπου άτομα ανεβήκαμε στον Αράκυνθο Αιτωλοακαρνανίας, ξεκινώντα από το κάτω Κεράσοβο.

Φωτογραφίες: Πάνος Καλτσάς.