Στις 4 Απριλίου 2011 ο σύλλογος διοργάνωσε ανάβαση στην Γκαμήλα. 

Φωτογραφίες: Αγγελος Χριστοδουλάκης