Ανάβαση στην Χελιδόνα

Ιανουάριος 2010

Φωτογραφίες: Αγγελος Χριστοδουλάκης