ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2023

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
15/1/2023 Μπούμιστος (Ακαρνανικά)
28-29/1/2023 Παρνασσός από Αγόριανη
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
12/2/2023 Κοπή πίτας στο καταφύγιο
13/2/2023 Γενική συνέλευση
18-19/2/2023 Φτέρη Αγράφων
ΜΑΡΤΙΟΣ
5/3/2023 Τόμαρος
18-19/3/2023 Ελάτη - Περτούλι - Νεραϊδοχώρι
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2/4/2023 Πεζοπορία για όλους
9/4/2023 Διαδρομή Μαχά (Παναιτωλικό)
22-23/4/2023 Ερύμανθος από Τσαπουρνιά - Καλέντζι
ΜΑΪΟΣ
6-7/5/2023 Βραδέτο - Κόνιτσα διάσχιση Τύμφης
14/5/2023 Πέρκος - Περίστα
28/5/2023 Πεζοπορία για όλους
ΙΟΥΝΙΟΣ
2-5/6/2023 Τριήμερο στη Βουλγαρία
18/6/2023
Βουραϊκός
ΙΟΥΛΙΟΣ  
1-2/7/2023  Σαμαρίνα - Δίστρατο - Βοβούσα
23/7/2023  Σιτόμενα - Γερακούλα Παναιτωλικού (αναβολή)
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  
5-6/8/2023 Πανταβρέχει
26-27/8/2023 Κάλαμος
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
10/9/2023 Σιτόμενα - Γερακούλα Παναιτωλικού
23-24/9/2023   Φαράγγι του Βίκου 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  
14-15/10/2023 Καταφύγιο - Κατελάνος - Γερακούλα - Σιτόμενα
28-29/10/2023 Κόνισκα - Άννινος (γιορτή τσίπουρου)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ   
18-19/11/2023 Σμόλικας
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 
3/12/2023 Θέρμο (Μελιός)
16-17/12/2023 Βαρδούσια